Jsou nitrilové rukavice antistatické?

Přestože nošení ochranných rukavic je důležitou součástí ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a hraje zásadní roli při zajišťování bezpečnosti pracovníků a materiálů, samotné rukavice mohou představovat riziko. Některé materiály rukavic, jako je NRL (latex z přírodního kaučuku), jsou ze své podstaty izolační, což znamená, že mohou způsobovat hromadění statické elektřiny. Toto nahromadění může způsobit elektrostatický výboj nebo „elektrostatický výboj“, který je nejen potenciálně škodlivý pro pracovníky, ale může poškodit materiály a součástky, které obsahují elektroniku.

Nitrilové rukavice, na rozdíl od latexových rukavic, jsou přirozeně méně staticky izolační a méně pravděpodobně způsobují ESD (elektrostatický výboj). Na pracovištích, kde je ESD rizikovým faktorem, je výběr nitrilových rukavic důležitou součástí vytváření chráněné oblasti ESD, která je bez rizika elektrostatického výboje. U mnoha nitrilových rukavic je však ESD stále možné.

antistatické rukavice