Jak na efektivní ochranu dýchacích cest?

Znečištěné ovzduší, stavební práce, kontakt s chemickými výpary nebo přítomnost virů – všechny tyto situace mohou vystavit dýchací systém patogenním látkám nebo infikujícím částicím. Jak účinně chránit nos a krk, aby se předešlo zdravotním problémům? Ochranné masky by měly být vaší první volbou.

 

Ochrana dýchacích cest při práci

Bezpečnost naší práce a zdraví v praxi závisí především na správné prevenci. Potřeba ochrany dýchacích cest před škodlivými látkami pomocí ochranných masek je regulována mimo jiné zákoníkem práce. Předpisy ukládají zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům potřebné ochranné pracovní prostředky. O správnou funkci dýchacího ústrojí se můžete postarat i sami výběrem vhodné ochranné masky, a to buď opakovaně použitelné nebo jednorázové.

 

Individuální ochrana

Prevence respiračních onemocnění se nevztahuje pouze na pracovníky vystavené prachu nebo dráždivým částicím. Kdo by se měl konkrétně zajímat o jeho koupi? Do této skupiny patří zejména senioři, lidé s nemocným kardiovaskulárním a dýchacím systémem, snadno náchylní k infekcím, děti, obyvatelé měst a vesnic s vysokým znečištěním ovzduší a těhotné ženy.

Mezi škodlivé látky, které mohou dráždit dýchací ústrojí, můžeme rozlišit: těžké kovy, chemické výpary, prach, pevné částice, atmosférické a biologické aerosoly, alergeny, bakterie a viry.

 

Druhy masek a jejich účel

Celoobličejové masky

Nejběžnější jsou plynové masky vyrobené ze silikonu, pryže nebo jiných plastů. Skládají se z jedné části, která chrání nos, ústa a oči – jak název napovídá, chrání celý obličej. Jsou mezi nimi filtrační masky s externě umístěným filtrem nebo absorbérem, nebo izolační masky, ve kterých je uzavřena cirkulace vzduchu a kyslík je přiváděn z tlakové láhve. Tyto masky mají speciální účel spojený s největším rizikem. Používají se při styku s bojovými plyny, radioaktivními látkami a chemikáliemi. Používají je horníci, hasiči a chemici.

 

Respirátory a roušky

Jedná se o respirátory, roušky a protiprachové masky, které chrání ústa a nos proti dráždivým látkám, prachu a pylu. Ty procházejí filtrem umístěným v masce, který je bariérou pro jejich průnik do dýchacích cest. Jejich použití a vlastnosti závisí na třídě filtru:

  • FFP1 – to jsou masky na ochranu před netoxickými látkami a nefibrogenním (neškodným pro plíce) prachu. Filtrují cca 80 % částic ze vzduchu do velikosti 0,6 μm. Nechrání před nepříjemnými pachy.

 

  • FFP2 – masky na ochranu před škodlivými a mutagenními sloučeninami, včetně výparů, mlhy a kouře. Poskytují 94 % ochranu proti částicím do velikosti 0,6 μm. Ochrana maskami této třídy by se měla používat v hutním průmyslu, slévárenství a hornictví.

 

  • FFP3 – filtrují toxické, karcinogenní a radioaktivní látky včetně sloučenin s pevnými částicemi. 99% ochrana proti částicím do velikosti 0,6 μm. Nejvyšší stupeň ochrany je v chemickém průmyslu, kovoobrábění, koželužnách a galvanovnách.

Jak na efektivní ochranu dýchacích cest 

Filtrační a absorbující polomasky 

Tyto polomasky masky chrání před výpary a plyny různého původu (organické i anorganické). V závislosti na barvě absorbéry filtrují příslušný typ látky. 

 

Oblíbené ochranné masky

Maska s HEPA filtrem – zachycuje velké částice pevných látek, včetně suspendovaného prachu. 

Chirurgická maska – jednorázová ochrana proti mikroorganismům, jejíž účinnost je obvykle omezena na několik desítek minut (po této době ztrácí své antibakteriální vlastnosti).

Maska s uhlíkovým filtrem – chrání před smogem, ale v menší míře než HEPA filtr; chrání před tabákovým kouřem, alergeny a výfukovými plyny.

Svářečská maska s filtrem – chrání nos a ústa před nepříjemnými pachy, mlhou, prachem a výpary. Pro použití ve svářečských pracích.