Úhrada inkontinenčních pomůcek pojišťovnou v roce 2024

Veřejné zdravotní pojištění myslí i na lidi s inkontinencí. Jednorázové pomůcky zachytávající mimovolně unikající moč lze získat na předpis.

Inkontinence, samovolný únik moči (ale i stolice), má více příčin i podob. Ve všech případech pomáhají pacientům inkontinenční pomůcky. Měly by být jen dočasným řešením, dokud se problémy s inkontinencí neodstraní pomocí medikamentů, cvičením nebo operací. Problémy však mohou být i trvalé. Náklady na inkontinenční pomůcky nejsou malé. Zejména silnější inkontinence znamená pravidelné nákupy inkontinenční kalhotek, vložek, inkontinenčních podložek, ale též různých ošetřujících prostředků na pokožku, které zabraňují vzniku zapařenin.

Získejte finanční příspěvek na inkontinenční pomůcky od pojišťovny

Inkontinenční pomůcky zachytávají moč, pomáhají udržet pokožku v suchu, a současně zabraňují vzniku zápachu. Inkontinence je častější u žen, ale nevyhýbá se ani mužům. U obou pohlaví negativně ovlivňuje život. Pacienta znevýhodňuje nejen po stránce fyzické, ale i psychické.

Pacientovi je možné předepsat inkontinenční pomůcky již od 3 let věku, pokud je indikovaná patologická inkontinence. Vystaven je poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku ve výši závislé na stupni závažnosti. Pro předpis si pacient musí zajít k lékaři. Ten může být z oboru urologie, gynekologie, geriatrie, pediatrie, chirurgie, neurologie, nefrologie, případně předpis vystaví všeobecný lékař. Podmínky se navíc zjednodušily od 1. 1. 2022. Nově lze o předpis požádat sestru v domácí péči nebo jinou sestru v lékařských oborech. U dětských pacientů vystavuje poukaz praktický lékař pro děti a dorost.

Jaké jsou finanční a další limity příspěvku na inkontinenční pomůcky?

Příspěvek pojišťovny je limitován množstvím hrazených pomůcek za měsíc, stejně jako maximálním finančním limitem za jejich pořízení. Odvíjí se od třech stupňů závažnosti postižení.

První stupeň inkontinence:

  • Mimovolný únik moči nad 50 ml až do 100 ml za 24 hod.
  • Maximální hrazená cena/měsíc: 449,65 Kč za měsíc.
  • Spoluúčast pacienta je 15 %.

Druhý stupeň inkontinence:

  • Mimovolný únik moči nad 100 ml až do 200 ml za 24 hod.
  • Maximální hrazená cena/měsíc: 900,45 Kč za měsíc.
  • Spoluúčast pacienta je 5 %.

Třetí stupeň inkontinence:

  • Mimovolný únik moči nad 200 ml za 24 hod.
  • Maximální hrazená cena/měsíc: 1699,70 Kč za měsíc
  • Spoluúčast pacienta jsou 2 %.
  • V tomto stupni inkontinence je možné čerpat finanční limit i na inkontinenční podložky. Spoluúčast je 25 % ceny.

Pomůcky lze pacientovi předepsat na jeden až tři měsíce, ne na dobu delší. Maximální doba předpisu je možná jen u pacientů se stabilizovanou inkontinencí. Jeden poukaz může předepisovat pouze jeden druh inkontinenční pomůcky, poukazů však má lékař možnost vystavit více. Maximální množství předepsaných pomůcek je 150 ks za měsíc.